Specjalny urlop wychowawczy „Korona”

urlop korona

Rząd belgijski podjął decyzję o prawie do specjalnego, krótkotrwałego i dodatkowego urlopu wychowawczego w okresie pandemii Koronawirusa. Urlop ten przysługuje zarówno pracownikom sektora prywatnego jak i pracownikom służb publicznych.

Urlop ten pozwoli rodzicom na opiekę nad dziećmi, które w dalszym ciągu nie uczęszczają w pełnym trybie do szkoły lub przedszkoli, w związku z obowiązującymi nadal ograniczeniami w tym trudnym dla wszystkich okresie. 
Z urlopu wychowawczego „Korona” można skorzystać w różnych wymiarach i okresach od 1 maja 2020 do 30 czerwca 2020r. Związek ACV walczy o przedłużenie tego urlopu do 31 sierpnia 2020r. i o podwyższenie kwot zasiłku wychowawczego za ten okres. Aktualnie prowadzone są negocjacje z przedstawicielami rządu belgijskiego. 
Urlop ten to osobne prawo, nie jest wliczany do normalnego urlopu wychowawczego, jest prawem przysługującym dodatkowo. Przyznawany jest w trybie przyspieszonym i jego elastyczność pomoże rodzicom ustalić opiekę nad dziećmi tak, aby też nie stracili możliwości podjęcia pracy, chociażby w częściowym wymiarze. 

Warunki jakie trzeba spełnić, aby otrzymać urlop „Korona”

Urlop wychowawczy “Korona” przysługuje obojgu rodzicom na dziecko w wieku do 12 lat. W przypadku dziecka niepełnosprawnego urlop ten przyznawany jest do 21 roku życia. Prawo do tego urlopu - bez ograniczeń wiekowych u dziecka - mają rodzice dziecka niepełnosprawnego, które wymaga pełnej opieki osób drugich oraz dochodzącej pomocy specjalistów. 
Opiekunowie w rodzinach zastępczych również maja prawo do urlopu wychowawczego “Korona” na tych samych warunkach.
Urlop ten przyznawany jest tylko i wyłącznie za zgodą pracodawcy.
Minimalny staż pracy, aby otrzymać prawo do tego urlopu to 1 miesiąc u aktualnego pracodawcy.

Jak wykorzystać urlop wychowawczy „Korona”

Urlop ten można wykorzystać w następujących systemach:
1/5 etatu pod warunkiem zatrudnienia na pełny etat. 
1/2 etatu pod warunkiem zatrudnienia na co najmniej 3/4 etatu. 
Za zgodą pracodawcy możesz zamienić obecny - normalny urlop wychowawczy na urlop wychowawczy „Korona”, dzięki temu całkowite prawo do urlopu wychowawczego zostanie przedłużone jak i również czas spędzony z dzieckiem
 


Wysokość zasiłku za urlop wychowawczy „Korona”


Podane kwoty przysługujące za urlop ½ dotyczą zatrudnienia na pełny etat. W przypadku zatrudnienia na mniejszą część etatu wysokość zasiłku jest obliczana proporcjonalnie. 

urlop korona


Jakie dodatkowe możliwości wykorzystania daje urlop „Korona”?

Wniosek o urlop można składać od 1 maja 2020 w następujących wariantach:
Na cały przysługujący okres
Oddzielnie na każdy miesiąc
Oddzielnie na dany tydzień 
Można również łączyć okresy wniosków tygodniowych i miesięcznych w zależności od potrzeb

Jak przebiega procedura wniosku o urlop „Korona”

Wniosek o urlop należy złożyć u pracodawcy minimum 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Za zgodą pracodawcy termin złożenia wniosku może być skrócony – czyli praktycznie w tym samym dniu, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Wniosek można złożyć poprzez e-mail z prośbą o przesłanie mailem zwrotnym potwierdzenia otrzymania wniosku.
Pracodawca ma 6 dni na zatwierdzenie lub odrzucenie wniosku – oczywiście decyzja musi być przekazana przed datą rozpoczęcia planowanego urlopu.
Procedura nie przewiduje przesunięcia terminu urlopu – pracodawca może albo zatwierdzić, albo odrzucić wniosek.
Po otrzymaniu decyzji pracodawcy o zatwierdzeniu urlopu „Korona” należy złożyć specjalny wniosek do instytucji państwowej RVA/ONEM. Wniosek ten będzie można złożyć elektronicznie on-line na stronie tej instytucji. 
Instytucja po sprawdzeniu akt wypłaci zasiłek wychowawczy „Korona” za okres urlopu.

W sprawach dotyczących koronawirusa można również kontaktować się z naszym działem ACV-Dienst Grensarbeiders Nieuwe EU-lidstaten poprzez mail: antwerpen.oost-europa@acv-csc.be lub telefonicznie w czasie dyżurów w poniedziałki od 9.30 do 12.30 oraz w czwartki od 13.00 do 16.00 pod nr telefonu: 03 222 71 64