Zasiłki pomostowe

corona

W następstwie korona-kryzysu, Belgia, niezależnie od regionu zamieszkania, przyznaje prawo do zasiłku pomostowego samozatrudnionym, i tym prowadzącym działalność podstawową, i tym prowadzącym działalność dodatkową.

 

Podstawową zasadą, by w ogóle rozważać możliwość otrzymania zasiłku pomostowego jest podleganie pod belgijskie ubezpieczenie społeczne (fr. cotisations sociales, nl. bijdragen). Nie ma tu znaczenia, w którym regionie Belgii dana osoba zamieszkuje, gdyż prawo ubezpieczeń społecznych działa na poziomie federalnym – krajowym.

Zasiłek pomostowy można otrzymać w następujących sytuacjach:


Ze względu na środki sanitarne, władze Belgii zmusiły przedsiębiorcę do zaprzestania działalności w sposób całkowity lub częściowy. Jest to sytuacja, w której zasiłek przyznawany jest od ręki – jeśli tylko przedsiębiorca złoży taki wniosek. Dodatkowo, nie jest wymagane wykazanie żadnego okresu przestoju. Do tej grupy należą samozatrudnieni, którzy musieli zamknąć swoje firmy (takie jak restauracje, kawiarnie i sklepy nie sprzedające żywności), a także restauracje, które przygotowują lub dostarczają dania na wynos.
Władze Belgii nie zmusiły przedsiębiorcy do częściowego lub całkowitego zaprzestania działalności, ale został zmuszony ją przerwać ze względu na korona-kryzys na okres co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych w miesiącu. Należą do nich, na przykład, osoby prowadzące działalność na własny rachunek, które przerywają swoją działalność z powodu kwarantanny, braku zasobów lub różnych przyczyn ekonomicznych lub organizacyjnych (związanych z COVID-19). Do tej kategorii należą np. samozatrudnieni aktywni w zawodach medycznych, tacy jak fizjoterapeuci, dentyści i specjaliści medyczni, ale też i inni, którzy uzasadnią swój wniosek, wykazując wpływ kryzysu na ich działalność.
Istnieją dwa rodzaje zasiłku pomostowego: pełny i częściowy.

Z pełnego zasiłku pomostowego skorzystać może: 


osoba prowadząca działalność gospodarczą - jako działalność podstawowa (nie dodatkowa),
osoba prowadząca działalność gospodarczą - jako działalność dodatkowa, tylko jeśli płacone przez nią składki kwartalnie na ubezpieczenie społeczne są co najmniej w wysokości minimalnych składek dla osób prowadzących podstawową działalność gospodarczą (od dochodu 13.993,77 euro w stosunku rocznym),
osoba prowadząca działalność gospodarczą - jako działalność podstawowa (nie dodatkowa), ale korzystająca z prawa do płacenia składek na zasadzie działalności dodatkowej (art. 37 RGS), tylko jeśli płacone przez nią składki kwartalnie na ubezpieczenie społeczne są co najmniej w wysokości minimalnych składek dla osób prowadzących podstawową działalność gospodarczą (od dochodu 13.993,77 euro w stosunku rocznym),
student prowadzący działalność gospodarczą - tylko jeśli płacone przez niego składki kwartalnie na ubezpieczenie społeczne są co najmniej w wysokości minimalnych składek dla osób prowadzących podstawową działalność gospodarczą (od dochodu 13.993,77 euro w stosunku rocznym),

Z częściowego zasiłku pomostowego skorzystać może:


osoba prowadząca działalność gospodarczą - jako działalność dodatkowa, tylko jeśli płacone przez nią składki kwartalnie na ubezpieczenie społeczne naliczane są na podstawie dochodu odniesienia w kwocie od 6.996,89 euro do 13.993,77 euro,
osoba prowadząca działalność gospodarczą - jako działalność podstawowa (nie dodatkowa), ale korzystająca z prawa do płacenia składek na zasadzie działalności dodatkowej (art. 37 RGS), tylko jeśli płacone przez nią składki kwartalnie na ubezpieczenie społeczne naliczane są na podstawie dochodu odniesienia w kwocie od 6.996,89 euro do 13.993,77 euro,
student prowadzący działalność gospodarczą - tylko jeśli płacone przez niego składki kwartalnie na ubezpieczenie społeczne naliczane są na podstawie dochodu odniesienia w kwocie od 6.996,89 euro do 13.993,77 euro,
samozatrudniony emeryt - tylko jeśli płacone przez niego składki kwartalnie na ubezpieczenie społeczne naliczane są na podstawie dochodu odniesienia w kwocie co najmniej równej 6.996,89 euro.
Zasiłek pomostowy wypłacany jest za dwa miesiące: marzec i kwiecień.

Pełny zasiłek pomostowy wynosi:
1.291,69 euro miesięcznie, jeśli osoba wnioskująca nie ma osób na utrzymaniu*,
1.614,10 euro miesięcznie, jeśli osoba wnioskująca ma osoby na utrzymaniu*.

Częściowy zasiłek pomostowy wynosi:
645,85 euro miesięcznie, jeśli osoba wnioskująca nie ma osób na utrzymaniu*,
807,05 euro miesięcznie, jeśli osoba wnioskująca ma osoby na utrzymaniu*.
* osoby na utrzymaniu w rozumieniu – osób dopisanych do ubezpieczenia zdrowotnego osoby wnioskującej o zasiłek.

Pod pewnymi warunkami zasiłek pomostowy można połączyć z innym dochodem zastępczym (emerytura, zasiłek dla bezrobotnych (tymczasowe), niezdolność do pracy).

Zawsze aktualne wnioski można znaleźć na stronie INASTI/RSVZ - Narodowego Instytutu ds. Ubezpieczeń Społecznych dla Samozatrudnionych.

Jeśli potrzebujesz pomocy w przeprowadzeniu formalności w Belgii związanych z kryzysem wywołanym korona-wirusem skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego. Nasz specjalista odezwie się tak szybko, jak to możliwe, we wskazanym terminie. www.porady.be

wojtek