Kolędowanie w Domu Polski Wschodniej

#

Dziewięć lat temu, 2 grudnia 2009 roku, Marszałkowie pięciu województw Polski Wschodniej podpisali porozumienie o utworzeniu wspólnego przedstawicielstwa w Brukseli. Koordynację nad pracami Domu Polski Wschodniej sprawują kolejno poszczególne województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Dom Polski Wschodniej powstał w celu pogłębienia współpracy i koordynacji działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli umożliwiając pełniejsze wykorzystanie wspólnego potencjału rozwojowego.

 

Podczas przyjęcia świątecznego województwo podlaskie przekazało koordynację w Domu Polski Wschodniej województwu świętokrzyskiemu. Podczas swoich wystąpień zarówno Marszałek Jerzy Leszczyński, jak również Marszałek Andrzej Bętkowski podkreślali znaczenie współpracy w ramach Domu Polski Wschodniej i wyrazili chęć kontynuacji dalszej współpracy.
Marszałek Województwa Podlaskiego otwierając spotkanie podkreślił, że w roku bieżącym w ramach działalności wspólnego przedstawicielstwa koncentrowała się na obszarach, które są jednakowo ważne dla województw makroregionu Polski Wschodniej.
- Nasze działania dotyczyły rozwoju obszarów wiejskich, transportu, wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz klastrów. Dzięki naszej działalności przedsiębiorcy z Polski Wschodniej mogli zaprezentować się na targach przemysłowych w Hamburgu, Paryżu i targach spożywczych w Belgii. W Brukseli prezentowaliśmy też naszych najlepszych designerów oraz start-upy. Kontynuowaliśmy także działania zmierzające do zabezpieczenia naszych interesów w przyszłej perspektywie finansowej UE po roku 2020 ze szczególnym uwzględnieniem kontynuacji Programu Rozwój Polski Wschodniej. Pięciu Marszałków Polski Wschodniej przyjęło wspólne stanowisko w tym zakresie oraz podpisaliśmy się pod inicjatywą Europejskiego Komitetu Regionów #CohesionAlliance, która jest sojuszem regionów przekonanych, że polityka spójności UE musi pozostać filarem przyszłości UE. 

#

Ponadto Grupa Regionów Słabiej Rozwiniętych Europejskiego Komitetu Regionów, której przewodniczy Prezydent Białegostoku, i której prace organizuje nasze brukselskie przedstawicielstwo przyjęła dwa ważne stanowiska dotyczące przyszłości oraz uproszczeń w ramach Polityki Spójności. Nasze działania wpisywały się też w ton tegorocznych wydarzeń związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę oraz różnego rodzaju wydarzeń promujących kulturę, sztukę i turystykę Polski Wschodniej. Po raz drugi wspólnie z Ambasadą RP w Królestwie Belgii zorganizowaliśmy zawody biegowe „Polish Run”, które powtórzyły sukces zeszłorocznej imprezy.

#

Przy okazji zawodów udało nam się wesprzeć młodzieżową sekcję drużyny piłkarskiej FC Polonia w Brukseli kwotą ponad 30 tyś złotych. – powiedział Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego.
Przyjęcie wigilijne zaszczycili swoją obecnością: pracownicy Komisji Europejskiej, posłowie do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Regionów, NATO, Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, Ambasady i Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w Królestwie Belgii, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz wielu innych międzynarodowych instytucji.