Wręczenie Odznaki Honorowej Bene Merito dla prof. Doroty Walczak-Delanois oraz prof. Krisa Van Heuckelom

merito

Dnia 4 października 2019 roku Agnieszka Bolecka, dyrektor Instytutu Polskiego w Brukseli wręczyła w imieniu Ministra Spraw Zagranicznych RP Odznakę Honorową „Bene Merito” Dorocie Walczak-Delanois, wykładowczyni akademickiej oraz kierownik katedry polonistycznej na Wydziale Języków Nowożytnych i Literatury Współczesnej Wolnego Uniwersytetu w Brukseli oraz prof. Krisowi Van Heuckelom, wykładowcy akademickiemu na Katolickim Uniwersytecie w Leuven na Wydziale Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich. 

W ceremonii udział wzięli przedstawiciele obydwu uniwersytetów, wykładowcy akademiccy, studenci, rodzina oraz przyjaciele odznaczonych.

Profesor Dorota Walczak-Delanois od ponad 20 lat jest wykładowcą akademickim na Wydziale Języków Nowożytnych i Literatury Współczesnej Wolnego Uniwersytetu w Brukseli, gdzie pełni funkcję kierownika katedry polonistycznej. Specjalizuje się w literaturze polskiej XX i XXI wieku, przetłumaczyła na język francuski wybrane wiersze m.in. Adama Mickiewicza, Adama Asnyka i Kazimierza Tetmajera, a także współczesnych poetów: Agnieszki Kuciak i Natalii Pietruchy. Jest autorką monografii poświęconych polskiej poezji awangardowej i współczesnej oraz artykułów poświęconych twórczości m.in. Tadeusza Różewicza, Mariana Pankowskiego, Juliana Przybosia i Julii Hartwig. Na potrzeby nauczania jęz. polskiego opracowała podręczniki dla studentów Wolnego Uniwersytetu w Brukseli. Była promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich, poświęconych polskiej literaturze współczesnej na tymże uniwersytecie. Jej intensywna praca naukowa w Królestwie Belgii znacząco przyczynia się do popularyzowania współczesnej literatury polskiej w Królestwie Belgii, w szczególności polskiej poezji awangardowej i eksperymentalnej.

merito

Profesor Kris Van Heuckelom od 2000 r. jest wykładowcą akademickim na Katolickim Uniwersytecie w Leuven na Wydziale Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich oraz od 2017 r. na Wydziale Kulturoznawstwa. Podczas swojej wieloletniej drogi naukowej i akademickiej przybliżał belgijskim odbiorcom polską literaturę oraz język polski. Jest autorem i współautorem kilkunastu książek poświęconych polskiej literaturze, a także polskiej kinematografii. Jego intensywna praca naukowa w Królestwie Belgii znacząco przyczynia się do popularyzowania literatury polskiej, w szczególności twórczości Bruno Schulza, Czesława Miłosza, Ewy Lipskiej czy Adama Zagajewskiego. Jest autorem publikacji i artykułów poświęconych polskiej kinematografii m.in. twórczości Agnieszki Holland, Krzysztofa Kieślowskiego czy Pawła Pawlikowskiego, a także wydanej w 2019 r. książki „Polish Migrants in European Film 1918-2017”. Był promotorem blisko stu prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich studentów i doktorantów Katolickiego Uniwersytetu w Leuven poświęconych polskiej literaturze i kinematografii.

Podczas ceremonii dyrektor A. Bolecka zwróciła uwagę na długotrwałość relacji między Belgami a Polakami, wskazała na zaangażowanie Belgów w pomoc dla Polski w okresie stanu wojennego, a także na to, że także obecnie relacje te są dobre i intensywne. Podkreśliła także, jak ważne jest dbanie o to, aby Polska, jej kultura i literatura pozostały obecne w świadomości Belgów – co prof. Dorota Walczak-Delanois i prof. Kris Van Heuckelom czynią od wielu lat, jako nieformalni ambasadorzy polskiej kultury w Królestwie Belgii. 

Odznaczenie „Bene Merito”, które nadaje Minister Spraw Zagranicznych RP, ustanowione zostało w 2009 roku jako zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane obywatelom polskim oraz obywatelom państw obcych za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej.


Polish Institute Brussels
Avenue des Gaulois 29
1040 Brussels, Belgium
Tel.: +32 2 554 06 90
www.polishculture.eu