Dlaczego nauczanie online jest ważne?

szkola

Żeby móc zrozumieć, należy wziąć po uwagę kilka aspektów. Nauczanie online oraz wszelkie formy zdalnego nauczania jak np. videoblogi, blogi, filmiki instruktażowe to narzędzia ułatwiające polonijnej społeczności szkolnej utrzymanie kontaktu z uczniami. W zaistniałym kryzysie koronawirusa dzieci przede wszystkim potrzebują utwierdzenia, że ten stan jest przejściowy.

 

Kontakt z polską szkołą tzn. z nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem, a także rówieśnikami jest dla dziecka nawiązaniem do świata sprzed pandemii. Jako nauczyciele i edukatorzy mamy przede wszystkim obowiązek wspierać uczniów i ich rodziny. Edukowanie przez internet jest przejawem tego, że życie toczy się dalej i że nie należy się poddawać. Spotkanie z wychowankami ma przede wszystkim aspekt ludzki i pomaga solidaryzować się jako klasa i społeczność polskojęzyczna.
Kontakt online nie zastąpi nam prawdziwego kontaktu międzyludzkiego, ale człowiek potrafi przystosować się do wielu nieoczekiwanych sytuacji.

Uwzględnijmy, że spotykając się z dziećmi na zajęciach online, wchodzimy poniekąd w ich świat. Jest to przestrzeń wirtualnych gier, rywalizacji, wyobraźni. Lekcja online nabiera wymiaru, który jest dla młodych ludzi i dzieci atrakcyjny. Otwierają się tutaj szerokie możliwości rozwoju ucznia, ale również doskonalenia kompetencji nauczyciela.

Sytuacja na świecie zaskoczyła i odmieniła naszą codzienność. Trzeba było poszukać rozwiązań wychodzących poza szablon. Wielu nauczycieli musiało przełamać obawy, strach i w szybkim czasie zapoznać się z narzędziami, które umożliwiają i ułatwiają prowadzenie lekcji online.

Sposób przekazywania wiedzy oraz metody jej utrwalenia również musiały być dostosowane do realiów. 
Dokończenie na str. 5
Nauczyciele Polskiej Szkoły EduGandawa okazali się tu bardzo ambitni i elastyczni traktując tę zmianę jako ekscytujące wyzwanie.

szkola

Przygotowując się do pierwszej lekcji online trzeba było wziąć udział w licznych, późnowieczornych webinarach prowadzonych przez światowe ośrodki doskonalenia nauczycieli, zgłębić tajniki wiedzy o narzędziach TIK w edukacji, odwiedzić blogi nauczycielskie oraz strony internetowe zawierające zasoby wiedzy na ten temat i krok po kroku odnajdywać się w gąszczu informacji. 
Polska Szkoła EduGandawa na czas ograniczeń oferuje uczniom zdalne lekcje polonijne (wychowanie przedszkolne, wczesnoszkolne, język polski, historia, język angielski) poprzez usługę w Google Classroom, przy użyciu aplikacji Hangouts Meet. Udało się dzięki współpracy i zaangażowaniu wszystkich nauczycieli i dyrekcji. Nim poszło jak z płatka, trzeba było zapoznać się z zasadami prowadzenia prezentacji w tej aplikacji, odkryć jej zalety i wady oraz możliwe trudności (np. zła jakość połączenia internetowego podczas lekcji czy ewentualne problemy techniczne). 

Rozwój techniczny jest niewyobrażalny! Zdalne zajęcia zostały zorganizowane m.in. w zerówce i opierały się na zasadach lekcji odwróconej. Dzięki temu maluchy wstępnie zapoznały się z tematem zajęć i miały okazję aktywnie wchodzić w interakcję z nauczycielem i kolegami.

szkola

Niezwykle pomocna okazała się również aplikacja Class Dojo, z której wychowawca i nauczyciel asystujący sprawnie zarządzali uczniami podczas lekcji. Ale to nie wszystko, ponieważ panie prowadzące zerówkę korzystały przy tym dodatkowo z aplikacji PADLET (rodzaj wirtualnej gazetki klasowej), dzięki quizom w aplikacji Kahoot oraz Quizlet sprawnie przeprowadziły podsumowanie materiału z lekcji.

To praca zespołowa na wysokim poziomie – zespołowa, bo angażująca edukatorów oraz rodziców i samych uczniów. Brawo! 

Zdecydowanie robota wre, w międzyczasie przygotowujemy się do następnego spotkania lekcyjnego w sieci.