Dziś jest , imieniny obchodzą:

UDAR – objawy, skutki, terapia

Wśród przyczyn zgonów na świecie udary mózgu zajmują drugie miejsce. Szacuje się, że do roku 2030 liczba zgonów z powodu udaru mózgu może osiągnąć wielkość nawet 7,68 mln osób i będzie stanowić jeden z poważniejszych problemów medycznych. Niezależnie od położenia geograficznego udary mózgu stanowią główną przyczynę trwałego inwalidztwa w populacji osób dorosłych.

 

W ciągu roku aż 75 tysięcy Polaków słyszy diagnozę UDAR. Problem dotyka najczęściej mężczyzn i osoby starsze. Choć ryzyko zachorowania rośnie z wiekiem, niestety coraz częściej problem dotyczy także ludzi młodych. W dzisiejszych czasach coraz więcej osób musi zmagać się z poważnymi konsekwencjami tej choroby. Niezdrowy styl życia, zła dieta, stres, brak ruchu, to czynniki prowadzące do chorób układu krążenia. W konsekwencji wiele osób cierpi na: miażdżycę, nadciśnienie i wiele innych chorób które ograniczają komfort życia i pogarszają nasze zdrowie. Niektóre z nich prowadzą do udaru. Poniżej przedstawiamy aspekty: logopedyczny i psychoterapeutyczny tego zagadnienia.

 

Czym jest udar? Przyczyny jego powstania.

Jest to choroba naczyniowa mózgu, związana z zaburzeniami krążenia krwi w Centralnym Układzie Nerwowym. Powstaje wskutek: zmian chorobowych w układzie krążenia, chorób serca, zaburzeń przemiany materii, procesów zwyrodnieniowych, chorób ze współwystępującym nadciśnieniem oraz przewlekłych zatruć lub stanów stresu. Udar może być: spowodowany wylewem krwi do mózgu z pękniętego naczynia - udar krwotoczny - co się zdarza w ok. 15-20% przypadków tej choroby, albo niedokrwienny - gdy dopływ krwi do mózgu zostanie zatrzymany z powodu zamknięcia światła naczynia.

 

Jakie są objawy udaru?

Wylew krwi do mózgu to choroba, która w bezpośredni sposób może zagrażać życiu. Jej przebieg jest niezwykle ciężki, a zwalczenie jej skutków i dojście do w pełni samodzielnego funkcjonowania to bardzo długa droga. Dlatego jest rzeczą szczególnie ważną, abyśmy potrafili dostrzec i szybko zareagować gdy pojawią się jego symptomy. Objawy wylewu krwi do mózgu to:

 • zaburzenia mowy 
 • zaburzenia widzenia 
 • problem z poruszaniem się

 

Jeśli podejrzewasz, że ktoś z Twoich bliskich ma udar, wykonaj 3 proste kroki:

 • poproś aby się uśmiechnął
 • poproś by podniósł obydwie ręce do góry
 • poproś o powtórzenie prostego zdania

Udar niedokrwienny zazwyczaj nie powoduje bólu głowy, lecz niedowład jednej strony ciała i zaburzenia czucia, równowagi lub mowy. Symptomem charakterystycznym udaru krwotocznego jest ból głowy oraz nudności, wymioty, zaburzenia świadomości, niedowład jednej strony ciała, zaburzenia czucia, równowagi i mowy. Należy natychmiast wezwać karetkę pogotowia, informując o objawach wskazujących na udar. Czas jest bardzo ważny, bo im wcześniej podejmie się leczenie, tym rezultat będzie lepszy. Jednak nim się je rozpocznie, trzeba przeprowadzić badania neuroobrazowe, które umożliwią rozstrzygnięcie, czy jest to udar niedokrwienny, krwotoczny czy jeszcze inna choroba. W każdym przypadku podejmuje się zupełnie inne leczenie.

 

Życie po udarze - Afazja…

Uszkodzenie struktur mózgowych powoduje zaburzenie mechanizmu programującego mowę u człowieka. Tak więc bardzo często dochodzi do powstania częściowej lub całkowitej utraty umiejętności posługiwania się językiem. Zjawisko nosi nazwę Afazja. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje:
1) Afazja ruchowa (motoryczna), gdy wskutek udaru nastąpiło zaburzenie lub zniesienie zdolności wyrażana myśli słowami. Wówczas często pojawiają się:
zamiany, opuszczenia lub przestawiania głosek, sylab

 • agramatyzmy
 • wtrącenia błędnych słów
 • uproszczenia w budowie zdań 
 • trudności z powtarzaniem cudzych słów
 • niezdolność wyliczania we właściwej kolejności: dni tygodnia, miesięcy, liczb.

Z zachowania chorego można wywnioskować że rozumienie mowy jest zachowane. Często chorzy zdają sobie sprawę z popełnionych błędów, są zakłopotani i usiłują je poprawić. Dość często afazji ruchowej towarzyszą trudności w czytaniu (aleksja) i trudności w pisaniu (agrafia). Nawet w bardzo ciężkich postaciach afazji ruchowej przy odpowiedniej stymulacji może nastąpić daleko idąca poprawa.

2) Afazja czuciowa (sensoryczna), to upośledzenie rozumienia mowy. W lżejszej postaci chorzy rozumieją sens pytań dopiero po kilkakrotnym powtórzeniu. W sytuacjach cięższych chorzy wyłapują sens wypowiedzi z poszczególnych słów, ale nie rozumieją znaczenia zdania. Czasem zdarza się, że rozumienie mowy zostaje całkowicie zniesione. Wówczas chorzy słuchają słów języka ojczystego tak, jakby słuchali mowy w obcym, nieznanym im języku. Bardzo często pojawiają się w pozbawione sensu neologizmy, zniekształcenia słów, a chorzy niejednokrotnie nie zdają sobie sprawy z popełnionych błędów.

 

Terapia logopedyczna osób z afazją

Osoby cierpiące na afazję zaraz po wyjściu ze szpitala wymagają dalszego leczenia. Niestety nie zawsze jest oczywiste do kogo zwrócić się o pomoc. Dobrze jest zawsze skonsultować się z lekarzem który może pomóc w znalezieniu specjalisty. Terapia po udarze prowadzona jest przez: fizjoterapeutów, neurologopedów, psychologów lub psychoterapeutów. Ma na celu uzyskanie maksymalnej sprawności i samodzielności w życiu codziennym, jak również zapobieganie powikłaniom wynikających z unieruchomienia chorego. Czas trwania terapii zależy między innymi od tego jaki postęp jest poczyniony, uzależniony jest także od możliwości chorego. Terapię logopedyczną można rozpocząć dopiero wtedy gdy: ustąpią ostre objawy choroby która wywołała afazję, gdy chory jest w stanie skupić wzrok na logopedzie i potrafi nawiązać kontakt. Początkowo zajęcia powinny być krótkie, a czas reedukacji należy stopniowo wydłużać zależności od samopoczucia chorego. W zależności od głębokości zaburzenia reedukacja może trwać kilka miesięcy lub kilka lat, mowa może nie osiągnąć poprzedniej doskonałości, może pozostać powolna, uproszczona z widocznymi trudnościami w rozumieniu.
Normalne życie po wylewie na początku może wydawać się czymś niemożliwym do osiągnięcia, a pierwsze chwile po udarze to z całą pewnością najtrudniejszy etap w życiu chorego. Ograniczona samodzielność może rodzić poczucie bezsilności i bezradności. W takich przypadkach niezwykle ważne jest wsparcie specjalistów, ale przede wszystkim osób najbliższych.

 

Uderza bez ostrzeżenia

Udar przychodzi nagle, bez wstępnych sygnałów. Wiele osób czuje się przerażonych lub wściekłych na to, co im się przydarzyło. Każdy udar jest inny, a problemy psychiczne, których doświadcza osoba po udarze, są różne w zależności od uszkodzenia. Zachowania impulsywne, pozbawione kontroli wynikają z uszkodzenia prawej półkuli mózgu. Uszkodzenie lewej półkuli naraża na płaczliwość i wybuchy złości, lęk, niepokój, depresję, a w końcu myśli samobójcze. Osoba po wylewie potrzebuje zdecydowanie równoległej pracy nad usprawnieniem fizycznym, jak i rehabilitacji psychologicznej i społecznej. Bierność psychiczna chorego może być często ważna przeszkoda w usprawnianiu zdolności fizycznych. Chory posiada wolę walki tylko wtedy, gdy zaakceptuje swój stan. A to właśnie stanowi prawdziwe wyzwanie dla osoby, której świat w jednej chwili rozsypał się na kawałki, i dla rodziny, która jest przerażona sytuacją. Warunkiem koniecznym jest rozpoczęcie życia w nowej sytuacji, opartego na nowych zasadach.

 

Chory wierzy, że będzie jak dawniej

Pomagając odpowiednio choremu w walce z kalectwem rodzina pomaga jednocześnie samej sobie, ponieważ chory jest ciężarem fizycznym, psychicznym i ekonomicznym dla wszystkich członków rodziny. Trzeba przejść stadium szoku psychicznego, bowiem chory nie uświadamia sobie, że jego pobyt w szpitalu i leczenie to dopiero początek nowej rzeczywistości. Jeszcze wierzy, że będzie, jak dawniej. Traktuje swój stan jako chwilowy, przejściowy. Nie akceptuje choroby. To stadium nadziei na wyleczenie. Następnie pojawia się stadium bolesnego zderzenia z rzeczywistością. Wówczas do głosu dochodzą silne reakcje emocjonalne: agresja, izolacja, beznadzieja, lęk, niepokój, myśli samobójcze, depresja, chwiejność emocjonalna /labilność/ - skrajne reakcje od śmiechu po wybuchy płaczu, nieadekwatne do sytuacji, co stanowi źródło stresu dla samego pacjenta i rodziny.

 

Depresja po udarze może dotknąć każdego, bez względu na wiek, płeć, czy rozległość udaru. Może pojawić się bezpośrednio po wypadku lub kilka tygodni czy miesięcy po udarze. Kolejne stadium to walka z niepełnosprawnością. Zatem szukanie nowych wyzwań, celów, motywacji do działania.
W tych następujących po sobie etapach istotne znaczenie ma rodzina, która daje poczucie bezpieczeństwa, stabilności, stymuluje poczucie wartości i przynależności. Jednocześnie pomaga utrzymywać motywację i daje nadzieję na przyszłość. Ważne jest zauważanie dokonywanych postępów przez chorego, zachęcanie do dalszych wysiłków, samodzielnej aktywności, co niewątpliwie podnosi pozytywną samoocenę. Warto też porozmawiać otwarcie o problemach. Pomocne może być uczestnictwo w grupach wsparcia dla osób po udarze, stymulowanie do zajęć, aktywności ruchowej.

 

Ważne jest zrozumienie i empatia.

Każdy musi znaleźć swój własny sposób funkcjonowania, często wymaga to czasu. Przyjęcie tego, co się zdarzyło i akceptacja zmian to ogromny krok w stronę rekonwalescencji. W tym może pomoc praca z terapeutą. Z całą pewnością nie można traktować osoby po udarze jakby była głupsza niż przed chorobą.

 

Kilka prostych porad:

 

 • mów w sposób prosty, komunikatywny, ale jak do dorosłego. Nie traktuj go infantylnie.
 • skup na sobie uwagę, zanim zaczniecie rozmowę
 • pozbądź się z otoczenia elementów, które rozpraszają koncentrację / np. zbędne hałasy/
 • mów normalnym tonem
 • daj ,,choremu ‘’ czas na odpowiedź, nie odpowiadaj za niego, nie podpowiadaj
 • zadawaj jedno pytanie na raz
 • słuchaj i patrz
 • rob przerwę, jeśli trzeba
 • nie ignoruj chorego

Udar jest sprawą rodziny. Obciążenie psychiczne jest ogromne. Dlatego dbałość o chorego jest równie ważna, jak istotna jest pomoc opiekunom. Rodzina powinna zadbać o własny dobry nastrój, podtrzymywać ,,dawny rytm” funkcjonowania: znajomi, zainteresowania, praca, czas dla siebie, odnaleźć grupy wsparcia. Dzieląc się odczuciami, emocjami i słuchając innych można pomoc sobie.
Trzeba dużo cierpliwości i życzliwości dla, chorego i samego siebie.

Mimo, że w ostatnich latach dzięki intensywnemu leczeniu chorych ze świeżym udarem uzyskano znaczne zmniejszenie śmiertelności, kluczowe znaczenie w obniżeniu umieralności można uzyskać dzięki efektywnej profilaktyce. Pamiętajmy zatem aby:

 • poddawać ścisłej kontroli nasze ciśnienie tętnicze 
 • zredukować nadwagę
 • zmienić styl życia, podejmując regularny wysiłek fizyczny 
 • zaniechać palenia papierosów 
 • unikać spożywania nadmiernej ilości alkoholu
 • zredukować stres

 


www.logo-parole.eu
https://www.facebook.com/LogoParole/

Polecamy

Ryanair to tanie linie lotnicze, które obsługują 200 lotnisk w 32 krajach Europy. Przewoźnik ten posiada 84 bazy i obsługuje w sumie 1800 tras. W Polsce, ma on już ponad 30 procentowy udziału w rynku. Drugie miejsce zajmują wspólnie Wizz Air i PLL LOT.

Szanowni Państwo, wiem, że wspominanie o jarmarkach świątecznych w styczniu to troszkę tak, jak „musztarda po obiedzie”. Niemniej jednak, pisząc do miesięcznika, przygotowujemy artykuły ze znacznym wyprzedzeniem tj.

Peelingi na bazie ziół są stosowane już od dawnych lat. Bio peeling to właśnie metoda oparta na recepturze ziołowej. W ich skład wchodzą mieszaniny ziół o działaniu złuszczającym i regenerującym skórę.

14 lutego. Sobota. Szczególny dzień zaplanowany przez większość ludzi od dawna ze względu na Walentynki. Ja też miałam plany, a nawet bilety na wyjazd do Paryża. Tyle tylko że z powodu choroby najbliższego członka rodziny tę eskapadę musiałam sobie wybić z głowy.

Długi weekend majowy rozpoczął sezon piknikowy i kempingowy. Sposób kempingowania zmienił swój charakter na przestrzeni ostatnich kilku lat. Ponadto siła nabywcza pieniędzy, które zarabiamy jest większa i coraz chętniej kupujemy różne gadżety. A oto najciekawsze z nich:

Bez porozumienia i z pominięciem dialogu społecznego rząd federany oraz rządy regionalne podpisały porozumienie koalicyjne, które dotknie przede wszystkim pracowników, osoby bezrobotne oraz rodziny o niskich i przeciętnych dochodach.

W dniach 6-8 lutego w Poznaniu odbyły się europejskie targi karpiarstwa i myślistwa. To były moje pierwsze targi w Poznaniu, gdyż dotąd zawsze gościłem w Zabrzu.

Jak co roku, tak i w tym, w miesiącach poprzedzających święta Bożego Narodzenia, zaczęłam zbierać zdjęcia choinek. Ach, jak ja lubię te zaprojektowane i z pomysłem dopieszczone drzewka!

Każdy z nas ma taki okres, kiedy zaczyna się wiercić. Coś mu przeszkadza, coś zaczyna uwierać, coś gniecie. Dochodzimy do wniosku, że warto byłoby coś zmienić. Większość z nas duma nad tym kilka miesięcy i na koniec grudnia stwierdza, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, po tym jak już wyleczymy sylwestrowego kaca, wszystko się zmieni.

Reklama

Poczta kwiatowa
Radio Roza
niderlandia.org
polonia.be

Galeria

 • Dzień Dziecka w szkole 2010
 • Krakus
 • Dzień Dziecka 2012
 • Majówka Comblain La Tour 2010
 • Mini galeria 03
 • Koncert Golec u-Orkiestra
 • Ani Mru Mru
 • Mini galeria 04
 • Bal Karnawałowy 2012
 • Bal Karnawałowy 2011
 • Bal Gimnazjalistów
 • Koncert Budki Suflera
 • Bal Karnawałowy 2012
 • Majówka Comblain La Tour 2010
 • Miss Fitness

Oni nam zaufali

kuchnia
ing
wbc
rossignol
permis
aaxe
wiewiorka
les delices